Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Календарь

Ўақыялар

Дс Шш Сш Пш Жм Шм Ек
Порталда жаңалық

Атамалы көрсеткиш (Фамилия бойынша)

Абдухамидов Акрамжон Абдувахабович
Шөлкем: Наманган ўәлаяты ҳәкимлиги
Лаўазымы: Ҳәким биринчи орынбасары
Қабыллаў күнлери: Жума
Қабыллаў ўақытлары: 10:00-13:00
Абдухоликов Фирдавс Фридунович
Шөлкем: Агентство кинематографии Республики Узбекистан
Лаўазымы: Бас директор
Қабыллаў күнлери: -
Қабыллаў ўақытлары:
Абдуқодиров Анвар Абдуғафурович
Шөлкем: «Uzbekistan Airports» АЖ
Лаўазымы: Баслықтың орынбасары
Қабыллаў күнлери: _
Қабыллаў ўақытлары: _
Абдуҳалимов Баҳром Абдурахимович
Шөлкем: Өзбекистан Республикасының Илимлер академиясы
Лаўазымы: Вице-президент
Қабыллаў күнлери: Душемби - Жума
Қабыллаў ўақытлары: 09:00 - 11:00
Абидов Бадриддин Нурутдинович
Шөлкем: Өзбекстан Республикасы инвестициялар, санаат ҳәм саўда министрлиги
Лаўазымы: Министрдиң орынбасары
Қабыллаў күнлери: _
Қабыллаў ўақытлары: _