Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Календарь

Ўақыялар

Дс Шш Сш Пш Жм Шм Ек
Порталда жаңалық

Атамалы көрсеткиш (Фамилия бойынша)

Тургунов Джахангир Абдусаламович
Шөлкем: «Өзбекгидроэнерго» акционерлик жәмийет
Лаўазымы: Баслықтың быриншы орынбасары
Қабыллаў күнлери: Душемби-жума
Қабыллаў ўақытлары: 10:00-12:00
Таджиев Сардор Убайдуллаевич
Шөлкем: Өзавтосанаат" акционерлик компнаиясы
Лаўазымы: Басқарыў баслығының орынбасары
Қабыллаў күнлери: Сәршемби, Жума
Қабыллаў ўақытлары: 08:00-11:00
Талабаев Нурали Курбаналиевич
Шөлкем: АО "Узбеккомир"
Лаўазымы: Заместитель директора
Қабыллаў күнлери: Душемби
Қабыллаў ўақытлары: 09:00-11:00 (Ангрен)
Тахиров Босит Бахтиярович
Шөлкем: Президент билимлендириў мәкемелери агентлиги
Лаўазымы: Баслықтың орынбасары
Қабыллаў күнлери: Пийшемби
Қабыллаў ўақытлары: 16:00-18:00
Ташкенбаев Улугбек Неъматович
Шөлкем: Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинети жанындағы билимлендириў сапасын қадағалаў мәмлекетлик инспекциясы
Лаўазымы: Баслық
Қабыллаў күнлери: Дүйшемби
Қабыллаў ўақытлары: 16:00-18:00