Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Календарь

Ўақыялар

Дс Шш Сш Пш Жм Шм Ек
Порталда жаңалық

Министрлер Кабинетиниң қурамы

АРИПОВ Абдулла Нигматович

Өзбекистан Республикасы Бас министри

Өзбекистан Республикасы Бас министриниң орынбасарлары:

РАМАТОВ Ачилбай Жуманиязович

Өзбекистан Республикасы Бас министриниң орынбасары 

КУЧКАРОВ Джамшид Анварович

Өзбекистан Республикасы Бас министриниң орынбасары - Өзбекистан Республикасының экономика ҳәм қаржы министри

ХОДЖАЕВ Жамшид Абдухакимович

Өзбекистан Республикасы Бас министриниң орынбасары

МАХКАМОВА Зулайхо Бахриддиновна

Өзбекистан Республикасы Бас министриниң орынбасары 

ЭРМАНОВ Фарход Уразбаевич - Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеӊесиниң Баслығы

 

Министрлер Кабинетиниң қурамына кириўши министрликлер бойынша мағлыўматлар:

Министрликлер

Өзбекистан Республикасының Экономика ҳәм қаржы министрлиги

Өзбекстан Республикасы Тәбияат ресурслары министрлиги

Өзбекистан Республикасы Транспорт министрлиги

Өзбекстан Республикасы Кәмбағаллықты қысқартыў ҳәм бәнтлик министрлиги

Өбекистан Республикасының Жоқары билимлендириў, пән ҳәм инновациялар министрлиги

Өзбекстан Республикасы Таў-кән санааты ҳәм геология министрлиги

Өзбекистан Республикасының Денсаўлықты сақлаў министрлиги

Өзбекистан Республикасының Ишки ислер министрлиги

Өзбекистан Республикасының Қорғаныў министрлиги

Өзбекистан Республикасының Айрықша жағдайлар министрлиги

Өзбекстан Республикасы Қурылыс ҳәм турақ-жай коммунал хожалығы министрлиги

Өзбекистан Республикасының Сыртқы ислер министрлиги

Өзбекстан Республикасы Инвестициялар, санаат ҳәм саўда министрлиги

Өзбекстан Республикасы Цифрлы технологиялар министрлиги

Өзбекистан Республикасы Әдиллик министрлиги

Өзбекстан Республикасы Мәденият министрлиги

Өзбекстан Республикасы Жаслар сиясаты ҳәм спорт министрлиги

Өзбекистан Республикасы Мектепге шекем ҳәм мектеп билимлендириў министрлиги

Өзбекистан Республикасының Аўыл хожалығы министрлиги

Өзбекистан Республикасының Суў хожалығы министрлиги

θзбекистан Республикасы Энергетика министрлиги