Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Календарь

Ўақыялар

Дс Шш Сш Пш Жм Шм Ек
Порталда жаңалық

Атамалы көрсеткиш (Фамилия бойынша)

Эгамбердиев Умаржон Усманалиевич
Шөлкем: θзбекистан Республикасы Энергетика вазирлиги қасындағы электр энергетикада қадағалаў бойынша инспекциясы
Лаўазымы: Баслық
Қабыллаў күнлери: Хар куни
Қабыллаў ўақытлары: 08:00-11:00
Эгамбердиев Умаржон Усмоналиевич
Шөлкем: «Ўзэнергоинспекция»
Лаўазымы: Баслық
Қабыллаў күнлери: Душемби Жұма
Қабыллаў ўақытлары: 9:00-11:00
Эгамбердиева Нодира Мелибаевна
Шөлкем: Өзбекстан Республикасы кәмбағаллықты қысқартыў ҳәм бәнтлик министрлиги жанындағы Шаңарақ ҳәм ҳаял-қызлар комитети
Лаўазымы: Баслықтың орынбасары
Қабыллаў күнлери: Жума
Қабыллаў ўақытлары: 10:00-15:00
Эгамов Улуғбек Абдувалиевич
Шөлкем: Өзбекстан Республикасы Денсаўлықты сақлаў министрлиги жанындағы Фармацевтика тармағын раўажландырыў агентлиги
Лаўазымы: Баслықтың биринчи орынбасары
Қабыллаў күнлери: Душанба
Қабыллаў ўақытлары: 16:00-18:00
Эргашев Авазбек Яқубжонович
Шөлкем: Андижан ўәлаяты ҳәкимлиги
Лаўазымы: Ҳәким орынбасары
Қабыллаў күнлери: Ҳар куни
Қабыллаў ўақытлары: 09:00-18:00