Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Өзбекстан Республикасы инвестициялар, санаат ҳәм саўда министрлиги

Мәнзил: 100029, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Ислом Каримов кўчаси, 1
Телефон: +99871 238-50-05
Факс:
Веб-сайт: miit.uz
Электрон почта: tashkentcity@mift.uz
Картадағы жайласыў: