Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Календарь

Ўақыялар

Дс Шш Сш Пш Жм Шм Ек
Порталда жаңалық

Атамалы көрсеткиш (Фамилия бойынша)

Махмудов Фозил Ходжаназарович
Шөлкем: «Өзбекгидроэнерго» акционерлик жәмийет
Лаўазымы: Баслықтың орынбасары
Қабыллаў күнлери: Душемби-жума
Қабыллаў ўақытлары: 11:00-13:00
Мавлонов Акмалхўжа Юсупович
Шөлкем: Өзбекстан Республикасы Экономика ҳәм қаржы министрлиги жанындағы Бажыхана комитети
Лаўазымы: Баслық
Қабыллаў күнлери: Шемби
Қабыллаў ўақытлары: 8:00 - 17:00
Мадаминов Умид Маҳмудович
Шөлкем: θзбекистан Республикасы Энергетика министрлиги
Лаўазымы: Министрдиң орынбасары
Қабыллаў күнлери: _
Қабыллаў ўақытлары: _
Маджидов Муроджон Абдуллаевич
Шөлкем: Өзбекстан Республикасы Мәденият министрлиги
Лаўазымы: Баслық орынбасары
Қабыллаў күнлери: Сәршемби
Қабыллаў ўақытлары: 15:00-17:00
Маджидов Муроджон
Шөлкем: θзбекистан Республикасы Мәденият министрлиги
Лаўазымы: Министрдиң орынбасары
Қабыллаў күнлери: Пийшемби
Қабыллаў ўақытлары: 10:00-12:00