Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Календарь

Ўақыялар

Дс Шш Сш Пш Жм Шм Ек
Порталда жаңалық

Атамалы көрсеткиш (Фамилия бойынша)

Вакант
Шөлкем: Ўзбекистон Республикаси Алкоголь ва тамаки бозорини тартибга солиш ҳамда виночиликни ривожлантириш агентлиги
Лаўазымы: _
Қабыллаў күнлери: _
Қабыллаў ўақытлары: _
Вакант
Шөлкем: «Ўзтрансгаз» АЖ
Лаўазымы: Баслықтың орынбасары
Қабыллаў күнлери: _
Қабыллаў ўақытлары: _
Вакант
Шөлкем: «Ўзтрансгаз» АЖ
Лаўазымы: Баслықтың орынбасары
Қабыллаў күнлери: _
Қабыллаў ўақытлары: _
Валиев Азиз Акмалович
Шөлкем: “Өзагроэкспортбанк” акционерлик коммерциялық банки
Лаўазымы: Баслық орынбасары
Қабыллаў күнлери: Ҳар куни
Қабыллаў ўақытлары: 08:00-11:00
Вахабов Аброл Джабарович
Шөлкем: Өзбекстан Республикасы Агросанаат комплекси үстинен қадағалаў инспекциясы
Лаўазымы: Баслық
Қабыллаў күнлери: Душемби
Қабыллаў ўақытлары: 10:00-13:00