Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Календарь

Ўақыялар

Дс Шш Сш Пш Жм Шм Ек
Порталда жаңалық

Атамалы көрсеткиш (Фамилия бойынша)

Ибадуллаев Вохид Азизович
Шөлкем: Сырдәрья ўәлаяты ҳәкимлиги
Лаўазымы: Ҳәким орынбасары
Қабыллаў күнлери: _
Қабыллаў ўақытлары: _
Ибрагимов Бахтиёр Тўлаганович
Шөлкем: Өзбекистан Республикасының Илимлер академиясы
Лаўазымы: Вице-президент
Қабыллаў күнлери: Душемби-жума
Қабыллаў ўақытлары: 09:00 - 11:00
Ибрагимов Исматжон Нигматович
Шөлкем: Ташкент ўәлаяты ҳәкимлиги
Лаўазымы: Ҳәким орынбасары
Қабыллаў күнлери: Жума
Қабыллаў ўақытлары: 10:00-12:00
Ибрагимов Отабек Исмоилович
Шөлкем: Өзбекстан Республикасы Экономика ҳәм қаржы министрлиги жанындағы Бажыхана комитети
Лаўазымы: Баслықтың орынбасары
Қабыллаў күнлери: Сәршемби
Қабыллаў ўақытлары: 8:00 - 17:00
Икрамов Агзам Анварджонович
Шөлкем: Өзбекистан Республикасының мәлекетлик статистика комитети
Лаўазымы: Баслықтың орынбасары
Қабыллаў күнлери: Ҳар куни
Қабыллаў ўақытлары: 09:00-10:00