Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Календарь

Ўақыялар

Дс Шш Сш Пш Жм Шм Ек
Порталда жаңалық

Атамалы көрсеткиш (Фамилия бойынша)

Абдурахманов Махмуд Ахматхуджаевич
Шөлкем: Ипотека-банк
Лаўазымы: Баслық орынбасары
Қабыллаў күнлери: Сәршемби, Пийшенбе
Қабыллаў ўақытлары: 8:00-11:00
Абдурахманов Фаррух Талипжанович
Шөлкем: Өзсанаатқурылысбанк
Лаўазымы: Баслықтың орынбасары
Қабыллаў күнлери: Ҳафтанинг ҳар куни
Қабыллаў ўақытлары: 09:00-11:00
Абдурахманов Шухратбек Кушакбаевич
Шөлкем: Андижан ўәлаяты ҳәкимлиги
Лаўазымы: Ҳәким
Қабыллаў күнлери: Ҳар ойнинг 4-шанбаси
Қабыллаў ўақытлары: 10:00-13:00
Абдурахмонов Иброхим Юлчиевич
Шөлкем: Өбекистан Республикасының Жоқары билимлендириў, пән ҳәм инновациялар министрлиги
Лаўазымы: Министр
Қабыллаў күнлери: Жума
Қабыллаў ўақытлары: 15:00-17:00
Абдухакимов Азиз Абдукахарович
Шөлкем: Өзбекстан Республикасы Экология, қоршаған орталықты қорғаў ҳәм климат өзгериўи министрлиги
Лаўазымы: Министр
Қабыллаў күнлери: Дүйшемби-Жума
Қабыллаў ўақытлары: 11:00 - 13:00