Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Календарь

Ўақыялар

Дс Шш Сш Пш Жм Шм Ек
Порталда жаңалық

Атамалы көрсеткиш (Фамилия бойынша)

Абдуллаев Мамуржон Турсуналиевич
Шөлкем: Өзбекстан Республикасы Ауыл хожалығы министрлиги жанындағы Ауыл хожалығында хызметлер көрсетиў агентлиги
Лаўазымы: Баслықтың орынбасары
Қабыллаў күнлери: Душемби Пийшемби
Қабыллаў ўақытлары: 15:00-18:00
Абдуллаев Сардор Махмуджанович
Шөлкем: «Uzbekistan Airports» АЖ
Лаўазымы: Баслықтың орынбасары
Қабыллаў күнлери: _
Қабыллаў ўақытлары: _
Абдуллаев Толкин Мансурович
Шөлкем: Кадастровое агентство при Государственном налоговом комитете Республики Узбекистан
Лаўазымы: Баслықтың орынбасары
Қабыллаў күнлери: Дүйшемби Сәршемби
Қабыллаў ўақытлары: 14:00 17:00
Абдуллаев Тўлқин Мансурович
Шөлкем: Өзбекистан Республикасының Жер ресурслары, геодезия, картография ҳәм мәмлекетлик кадастр бойынша мәмлекетлик комитети
Лаўазымы: Баслықтың биринши орынбасары
Қабыллаў күнлери: Сәршемби
Қабыллаў ўақытлары: 09:00 - 12:00
Абдуллоев Камол Талатович
Шөлкем: Ассоциация производителей и экспортеров арахиса
Лаўазымы: Баслық
Қабыллаў күнлери: _
Қабыллаў ўақытлары: _