Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

θзбекистан Республикасы Энергетика министрлиги

Мәнзил: Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш., Яшнобод тумани, Истиқлол кўчаси, 51-уй
Телефон: 71-236-38-22 (1154)
Факс:
Веб-сайт: www.minenergy.uz
Электрон почта: info@minenergy.uz
Картадағы жайласыў: