Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Календарь

Ўақыялар

Дс Шш Сш Пш Жм Шм Ек
Порталда жаңалық

Исбилерменлик

Мәмлекетимизде әмелге асырылып атырған реформалар Хорезмде де өз көринисин таппақта

23.09.2021ЭкономикаДерек: Қарақалпақстан хабар агентлиги

Президент Шавкат Мирзиёев аймақларда социаллық-экономикалық реформалардың барысы, ири жойбарлар менен танысыў, халық пенен сөйлесиў мақсетинде 22-сентябрь күни Хорезм ўәлаятында болды.

Ҳúкимет комиссиясı исбилерменлер искерлиги менен байланıслı машқалаларди úйренип шıқтı

19.08.2021ЭкономикаДерек: Өзбекистан Республикасы Инвестициялар, санаат ҳәм​​ саўда министрлиги

Усı жıлдıń 18 август кúни Óзбекстан Республикасı Бас министриниń орıнбасарı С. Умурзаков басшıлıǵıнда Сıртқı саўда, инвеститсиялар, жергиликли санааттı раўажландıрıў ҳáм техникалıқ тáртипке салıў бойıнша Ҳúкимет комиссиясıнıń жıйналıсı болıп óтти.