Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Архив
2024
Календарь

Ўақыялар

Дс Шш Сш Пш Жм Шм Ек
Порталда жаңалық

Ауыл хожалығы министриниң Рим ушырасыўлары

2023-07-03 | Экономика

Өзбекстан Ауыл хожалығы министри Азиз Воитов Рим қаласында өтип атырған БМТ Азық-түлик ҳәм аўыл хожалығы шөлкеми (ФАО) дың 43-конференциясы шеңберинде бир қатар мәмлекетлер аўыл хожалығы министрлери менен ушырасыўлар өткерди.

Китай Халық Республикасы Ауыл хожалығы ҳәм аўыл жумыслары министри Тан Чжэньцзян менен ушырасыўда еки мәмлекет ортасындағы аўыл хожалығына тийисли шериклик келешеклери талқылаў етилди.
 
Шунончи, илим бағдарында Китай Ауыл хожалығы пәнлер академиясы ҳәм Өзбекстан Ауыл хожалығында билимлер ҳәм инноватсиялар миллий орайы ресурсларынан пайдаланған ҳалда аўыл хожалығы саласындағы илимий жойбарларды ўаинанслашга қаратылған өз-ара программаны ислеп шығыў усыныс етилди. Бул жөнелисте кебирленген ҳәм қурғақшыл жерлерде аўыл хожалығы егинлерин жетистириўге бөлек итибар бериў мақсетке муўапық екени айтып өтилди.
 
Соның менен бирге, ушырасыўда билимлендириў тараўы дағы шерикликке де тоқтап өтилди. Азиз Воитов еки министрлик шафелигида Өзбекстанлық қәнигелер ушын аўыл хожалығы курсларын үзликсиз шөлкемлестириўди усыныс етди.
 
Китай жарлылыққа қарсы гүресиў бойынша табыслы тәжирийбеге ие. Ауыл хожалығы жарлылыққа қарсы гүресиўде зәрүрли орын тутыўы себепли, Китайдың буған байланыслығы тәжирийбесин үйрениў үлкен әҳмиетке ие болыўы айтып өтилди.
 
Министр Китайдың Янлин Ауыл хожалығында жоқары технологиялар көргезбеси аймағы менен шерикликте Агроинноватсия паркини шөлкемлестириў мәселесине тоқталар екен, оны шөлкемлестириўге тийисли меморандумни онлайн-форматда имзолаб, парк тийкарының дәслепки рамзий тамақтасын қойыў дәстүрин сентябрде өткериўди усыныс етди.
 
Азиз Воитовнинг нәубеттеги ушырасыўы Азербайджан Ауыл хожалығы министри Мажнун Мамедов менен болды. Ушырасыў даўамында аўыл хожалығы саласындағы өз-ара байланыслардың бүгинги жағдайына баҳа берилди, шериклик келешеклери талқылаў етилди.
 
Атап айтқанда, агросуғурта ҳәм аўыл хожалығын номерлестириў бойынша Азербайджан тәжирийбесин еоърганиш, пахтачиликда өзбек селектсиясига тийисли ғоъза сортларын Азербайджанда ғалабаластырыў, соның менен бирге ипакчилик ҳәм ветеринария тараўларында шерикликти және де тереңлестириў бойынша пикир алмасилди.
 
Эстония Ауыл хожалығы министри Мадис Каллас менен өткерилген ушырасыўда еки мәмлекет аўыл хожалығы тараўлары ортасында шериклик байланысларын орнатыў дәуир талабы екенлиги айтнып, бул ушырасыў перспективалы байланыслар ушын тийкар тамақтасын қойыўына үмит билдирилди.
 
Бул шерикликтиң бас бағдары ретинде агротəлим саласындағы шериклик тилге алынды. Атап айтқанда, еки мәмлекет аграр университетлери ортасында оқытыўшылар ҳәм студентлер алмасинуви мәселелери көрип шығылды. Буннан тысқары, Өзбекстан аўыл хожалығы өнимлериниң кирипи келешеклери талқылаў етилди, атап айтқанда Балтықбойы мәмлекетине жумсақ қаўын, көк шөп, соның менен бирге қақ ерик ҳәм кишмиш жеткизиў мүмкиншиликлери жоқары баҳаланды.
 
Эстонияда органикалық аўыл хожалығы өнимлерине итибар күшли екени мәлим. Өзбекстанда да кейинги жылларда Global GAP стандартларына жуўап беретуғын өним жетистириўге иалоҳида итибар берилип атыр. Усыларды есапқа алған ҳалда, еки мәмлекет министрликлери ортасында органикалық аўыл хожалығы өнимлерин жетистириў бойынша тәжирийбе алмаслаў программасын шөлкемлестириў усынысы ортаға тасланды.
 
Өзбекстан Ауыл хожалығы министри шет ел кәсиплеслери менен ушырасыўларда 7-8 сентябрде Самарқандда ФАО менен шерикликте Азық-түлик хафсизлигига арналған халық аралық конференция өткерилиўин бөлек айтып, бул мәмлекетлер аўыл хожалығы тараўы ўәкиллерин конференцияда актив қатнасыўға усыныс етди.

Поделиться