Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Порталда жаңалық

Ҳүкимет қурамындағы өзгерислер

Юсупов Баходир Турсунович Өзбекистан Республикасының Аўыл хожалығы министри лаўазымынан азат етилди

29.01.2019Ҳүкимет қурамындағы өзгерислер

2019-жыл 28-январдағы Өзбекистан Республикасы Президентиниң ПП-5641-санлы пәрманына муўапық Юсупов Баходир Турсунович Өзбекистан басқа жумысқа өтиўи мүнәсибети менен Өзбекистан Республикасының Аўыл хожалығы министри лаўазымынан азат етилди.

Ахмедхаджаев Азим Исраилович Өзбекистан Республикасы Мәлимлеме технологиялары ҳәм коммуникацияларын раўажландырыў министри в.б. лаўазымынан азат етилди

13.08.2018Ҳүкимет қурамындағы өзгерислер

2018-жыл 9-августдағы Өзбекистан Республикасы Президентиниң ПП-5506-санлы пәрманына муўапық Ахмедхаджаев Азим Исраилович басқа жумысқа өтиўи мүнәсибети менен Өзбекистан Республикасы Мәлимлеме технологиялары ҳәм коммуникацияларын раўажландырыў министри лаўазымынан азат етилди.

Шерматов Шерзод Хотамович Өзбекистан Республикасы Мәлимлеме технологиялары ҳәм коммуникацияларын раўажландырыў министри в.б. лаўазымынан азат етилди

20.02.2018Ҳүкимет қурамындағы өзгерислер

2018-жыл 19-февральдағы Өзбекистан Республикасы Президентиниң ПП-5350-санлы пәрманына муўапық Шерматов Шерзод Хотамович басқа жумысқа өтиўи мүнәсибети менен Өзбекистан Республикасы Мәлимлеме технологиялары ҳәм коммуникацияларын раўажландырыў министри в.б. лаўазымынан азат етилди.

Ибрагимов Гуломжон Иномович Ташкент ўәлаяты ҳәкими лаўазымына тастыйықланды

06.01.2018Ҳүкимет қурамындағы өзгерислер

Өзбекистан Республикасы Конституциясниң 93-маддаси 15-банди ва 102-маддасина ҳамда 2018 жыл 5 январдағы Өзбекистан Республикасы Президентиниң пәрманына муўапық Ибрагимов Гуломжон Иномович Ташкент ўәлаяты ҳәкими лаўазымына тастыйықланды.

Ганиев Элёр Мажидович Өзбекистан Республикасы Сыртқы саўда министри лаўазымынан азат етилди

29.11.2017Ҳүкимет қурамындағы өзгерислер

2017-жыл 28-ноярбдағы Өзбекистан Республикасы Президентиниң ПП-5258-санлы пәрманына муўапық Ганиев Элёр Мажидович басқа жумысқа өтиўи мүнәсибети менен Өзбекистан Республикасы Сыртқы саўда министри лаўазымынан азат етилди.

Ходжаев Батир Асадиллаевич Өзбекистан Республикасы экономика министри лаўазымына тасдыйқланды

29.11.2017Ҳүкимет қурамындағы өзгерислер

2017 жыл 28 ноябрдағы Өзбекистан Республикасы Президентиниң ПП-5258-санлы пәрманына муўапық Ходжаев Батир Асадиллаевич Өзбекистан Республикасы Экономика министри лаўазымына тасдыйқланды, сол мүнәсибет пенен Өзбекистан Республикасы Қаржы министри лаўазымынан азат етилди.

Джураев Турабжон Икрамович Самарқанд ўәлаяты ҳәкими лаўазымына тастыйықланды

13.11.2017Ҳүкимет қурамындағы өзгерислер

Өзбекистан Республикасы Конституциясниң 93-маддаси 15-банди ва 102-маддасина ҳамда халқ депутаттари Самарқанд ўәлаят Кенгашининг қарариға муўапық Джураев Турабжон Икрамович Самарқанд ўәлаяты ҳәкими лаўазымына тастыйықланды.

Исламджан Джасурович Эргашходжаев Ташкент ўәлаяты ҳәкими ўазыйпасын атқарыўшы етип тайынланды.

15.08.2016Ҳүкимет қурамындағы өзгерислер

Өзбекистан Республикасы Конституциясының 93-статьясы 15-бəнди ҳәм 102 статьясы ҳәмде 2016 жыл 12 августдағы  Өзбекистан Республикасы Президентиниң ПФ-4819-санлы пәрманына муўапық Исламджан Джасурович Эргашходжаев Ташкент ўәлаяты ҳәкими ўазыйпасын атқарыўшы етип тайынланды.

Содиқ Собитович Абдуллаев Ташкент ўәлаяты ҳәкими лаўазымынан босатылды.

15.08.2016Ҳүкимет қурамындағы өзгерислер

Өзбекистан Республикасы Конституциясының 93-статьясы 15-бəнди ҳәм 102 статьясы ҳәмде 2016 жыл 12 августдағы  Өзбекистан Республикасы Президентиниң ПФ-4818-санлы пәрманына муўапық Содиқ Собитович Абдуллаев Ташкент ўәлаяты ҳәкими лаўазымынан босатылды.

Каримов Маджит Маликович Өзбекистан Республикасы Бас министриниң орынбасары, Жаслар сиясаты, билимлендириў, мәденият ҳәм спорт мәселелери комплекси басшысы лаўазымына тасдыйқланды

11.08.2016Ҳүкимет қурамындағы өзгерислер

2016 жыл 10 августдағы Өзбекистан Республикасы Президентиниң ПФ-4816-санлы пәрманына муўапық Каримов Маджит Маликович Өзбекистан Республикасы Бас министриниң орынбасары, Жаслар сиясаты, билимлендириў, мәденият ҳәм спорт мәселелери комплекси басшысы лаўазымына тасдыйқланды.