Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Өбекистан Республикасының Жоқары билимлендириў, пән ҳәм инновациялар министрлиги

Абдурахмонов Иброхим Юлчиевич
Лаўазымы:Министр
Қабыллаў күнлери:Жума
Қабыллаў ўақытлары:15:00-17:00

Каримов Комилжон Хамидович
Лаўазымы:Министрдиң биринши орынбасары
Қабыллаў күнлери:Шийшемби
Қабыллаў ўақытлары:

Турдикулова Шахло Уткуровна
Лаўазымы:Министрдиң орынбасары
Қабыллаў күнлери:Сәршемби
Қабыллаў ўақытлары:

Бузрукхонов Сарвархон Мунавархонович
Лаўазымы:Министрдиң орынбасары
Қабыллаў күнлери:Шийшемби
Қабыллаў ўақытлары: