Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Өзбекстан Республикасы Министрлер Мәкемеси жанындағы Салық комитети

Кудбиев Шерзод Давлятович
Лаўазымы:Баслық
Қабыллаў күнлери:Ҳар куни
Қабыллаў ўақытлары:09:00-11:00

Мирзаев Мубин Мухидинович
Лаўазымы:Баслықтың биринши орынбасары
Қабыллаў күнлери:Ҳар куни
Қабыллаў ўақытлары:09:00-11:00

Файзибаев Алимжан Элчиевич
Лаўазымы:Баслықтың орынбасары
Қабыллаў күнлери:Ҳар куни
Қабыллаў ўақытлары:09:00-11:00

Эшматов Срожиддин Тогаймуродович
Лаўазымы:Баслықтың орынбасары
Қабыллаў күнлери:Ҳар куни
Қабыллаў ўақытлары:09:00-11:00

Абдиев Жаҳонгир Ибрагимович
Лаўазымы:Баслықтың орынбасары
Қабыллаў күнлери:Ҳар куни
Қабыллаў ўақытлары:09:00-11:00

Маҳкамов Мирзиёд Мирвоҳидович
Лаўазымы:Баслықтың орынбасары
Қабыллаў күнлери:Ҳар куни
Қабыллаў ўақытлары:09:00-11:00