Өзбекстан Республикасы
Ҳүкиметлик порталы

Өзбекстан Республикасы Материаллық мийраслар агентлиги

Мәнзил: Ташкент қала, Мурапод раёны, Тарас Шевченко көшеси, 1-үй
Телефон: +99871 200-01-18
Факс: +99871 200-00-88
Веб-сайт: madaniymeros.uz
Электрон почта: info@madaniymeros.uz
Картадағы жайласыў: